جزئیات شکسته شدن پای شومری

چهارشنبه قبل شومری شب وقتی اومد ظرفهای شامش رو جمع کنه ، پاش خورد به لبه مبل و انگشت پاش شکست . من اولش فکر کردم مثل ضربه خوردن های همیشگی ، ولی بچگی خیلی درد داشت و فشارشم افتاد بود یعنی یخ زده بود . منم زنگ زدم به داداش کوچیک ، چون داداش بزرگ یزد بود کوچیک هم بیرون شهر بود و ماشین باهاش نبود منم زنگ زدم به مامانم تا با بابام بیان بریم بیمارستان بنده خدا بابام می خواسته اون موقع بخوابه . به هر حال اومدن و رفتیم بیمارستان . تو بیمارستان هم رفتیم عکس گرفتیم چون ارتوپد نبود پاش رو آتل بستیم اومدیم خونه برای فردا صبح ،مسئول اون قسمت هم گفت صبح زود باید بیاید وقت بگیرید . شب اومدیم خونه و شومری با پای آتل و درد خوابید .فردا صبحش قرار بود داداش بزرگ بیاد ساعت 6:30 بود بهش اس دادم که اگر رسیده به مامان بگه که بریم بیمارستان ، داداشم هم بچگی اصلا خونه نرفت و ساعت 7 صبح اومد خونه ما ، منم یه صبحونه دادم و حاضر شدیم رفتیم بیمارستان .بنده خدا بابا هم رفته بود صبح بیمارستان نوبت بگیر که بخاطر نبود دفترچه کلی معطل شد تا ما دفترچه ببریم . ما تا ساعت 11 منتظر شدیم تا دکتر اومد و پای شومری رو دید و گفت که ترک برداشته و 10 روز استراحت داد و شومری خونه نشین شد . این بود ماجرای انگشت شومری

/ 1 نظر / 44 بازدید
نیلوفری

سلام عزیزم امیدوارم پای همسرت زودتر خوب شه... باور کن هر دفعه اومدم یا خصوصی برا خودت و شومری جونت نوشته بودی یا این پرشین بلاگ کد نداد که تایید کنه نظرم رو... خب وقتی همش برای خودت و شومریت می نویسی چه انتظاری از خواننده داری آخه؟[زبان][نیشخند]