آخرین روز و شب سال من و شومری

امروز هم صبح من فهمیدم علت اینکه من دیروز همش سردم

بود سرماخوردگی بود، صبح با کوفتگی ببخشید البته آبریزش

بینی و گلو درد از خواب بیدار شدم سریعا صبحونه خوردم بعدم

یه قرص سرماخوردگی فوری هم آب نمک قرقره کردم ،

میخواستیم سال تحویل مثل هر سال سر خاک بابای شومری

باشیم ولی چون حال خوب نبود نرفتیم ، با شومری سال رو دو

تایی تحویل کردیم و بعدش رفتیم سر خاک . امروز ناهار خونه

مامانم بودیم  و یه جوجه خوشمزه زدیم به بدن ، خونه پدر بزرگم

هم رفتیم و بعد از ظهر هم که اومدیم و شیرینی پختیم از نوع

نارگیلیش ، اینم کل اتفاقات سال قبل و سال جدید

/ 24 نظر / 11 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شب گرد تنها

سلام دوست عزیزم آپم دیر نکنی!!!!! __________________________$$_________$$$ _____________________$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ ______________ _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€____ __$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°_____ _$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ ________ ____€_________________$$$$ _____________€._______________$$$$$ _____________€..____________ $$$$$$$$ ____________€€€€€€€._..-?*°*?-..

♫ Iraj Mirza ♫

و بر آمد بهاری دیگر مست و زیبا و فریبا ، چون دوست سبدی پیدا کن ، پر کن از سوسن و سنبل که نکوست همره باد بهاری بفرست : پیک نوروزی و شادی بر دوست ! --------------------------------------------- دنیا را برایتان شاد شاد و شادی را برایتان دنیا دنیا آرزومندم هر روزتان نوروز[گل]

شیدا

سلام فرزانه جووووووووووووووونم امیدوارم ایام به کامت باشه عزیزم کجاییییییییییی دختر؟ منتظر پست جدید هستم هاااااااااااااااااااااااااا[بغل][ماچ] خوش باشی عزیزم[قلب]

مامان فرشته

سلام فرزانه جون خسته نباشی .دستت درد نکنه عجب شیرینیهای خوشمز ه ای بود واقعا برای خودت خانومی شدی ها.امیدورام همیشه با شومری جونت شادو سرزنده باشی .[قلب]

نیلوفر

سلام فرزانه عزیزممممممممم خوبی خانوم گل و مهربون؟ خوش می گذره؟ من که بد نیستم، از نظر خونه و زندگی خوبم هااااااا، از نظر حال و حوصله بدم.. آخه حساسیت فصلی دارم و خیلی اذیت می شم این روزها امروز هم نرفتم سرکار گفتم بیام بهتون سر بزنم امیدوارم همیشه خوب و خوش و سلامت باشین در پناه خدای مهربون مراقب خودتون هم باشین در ضمن

نیلوفر

سلام فرزانه عزیزممممممممم خوبی خانوم گل و مهربون؟ خوش می گذره؟ من که بد نیستم، از نظر خونه و زندگی خوبم هااااااا، از نظر حال و حوصله بدم.. آخه حساسیت فصلی دارم و خیلی اذیت می شم این روزها امروز هم نرفتم سرکار گفتم بیام بهتون سر بزنم امیدوارم همیشه خوب و خوش و سلامت باشین در پناه خدای مهربون مراقب خودتون هم باشین در ضمن

♫ Iraj Mirza ♫

خواستم بگويم، كه فاطمه دختر محمد است. ديدم كه فاطمه نيست. خواستم بگويم، كه فاطمه همسر علي است. ديدم كه فاطمه نيست. خواستم بگويم، كه فاطمه مادر حسين است. ديدم كه فاطمه نيست. خواستم بگويم، كه فاطمه مادر زينب است. باز ديدم كه فاطمه نيست. نه، اين‌ها همه هست و اين همه فاطمه نيست. «فاطمه، فاطمه است» دکتر شریعتی شهادت حضرت زهرا (س) بر شما تسلیت باد [گل]

شیدا

سلام فرزانه جونم کجایی عزیزم؟؟؟ منتظر پست جدیدت هستم[ماچ][قلب][گل]

مهدی

دوست خوبه ، نه بي وفا زندگي خوبه ، نه بي صفا عشق خوبه ، نه بي معشوق من خوبم ، نه بي تو ! سلام دوست خوبم واسه وبم نگاهاتو کم داره واسه دیدنش بیا... منتظر عطر نوشته‌هات هستم زودتر بیا، با وب "عشق علیه‌السلام" (لمس تنهایی سابق) منتظرتم... بهترین آرزوها تقدیم قلب پاکت