ارائه سمینار

بالاخره روز موعود فرارسید و من رفتم سمینار ارائه بدم ، برای اینکه مرخصی ساعتی هم نگیریم بعد از ساعت کار رفتم چون تو اطلاعیه زده بود از ساعت 14 تا 18 منم با خیال راحت رفتم ، نزدیک دانشگاه بودم که گوشیم زنگ خورد و یکی از بچه های کلاس بود و گفت که استاد منتظر من و همه ارائه دادند ، منم گفتم تا 5 دقیقه دیگه اونجام . وقتی رسیدم از استاد معذرت خواستم و شروع کردم به ارائه دادن سمینارم . بعد از اتمام استاد گفت نمره استاد راهنمات کو ، منم گفتم براتون ایمیل کردن . آخه استاد راهنمام سخت گیر و نمره خوب نمیده ولی به من 19 داده بود و این استاد برگشت گفت بهت خیلی خوب داده .منم گفتم آخه من زحمت کشیده بودم . حالا دیگه منتظر آخرین نمره ترم اولم هستم و هنوز هیچ نمره ای از ترم 2 ندارم نیشخند این اساتید کلا خیلی باحالان . در آخر هم شومری جون مرسی که کمکم کردی و بدون تو هرگز موفق نمیشدم خیلی دوست دارممممممممممممم

/ 0 نظر / 12 بازدید