سفر مشهد

خدا خواست و امام رضا هم ما رو طلبید و بالاخره بعد از چندین بار که می خواستیم بریم و نشد ما هم تونستیم بریم زیارت آقا امام رضا . سفر ما از یکشنبه شروع شد پرواز ساعت 10 صبح بود و ما تقریبا 6 سوار ماشین شدیم رفتیم ترمینال تهران و از اونجا هم دربست گرفتیم رفتیم فرودگاه ، بعد از گرفتن کارت پرواز رفتیم سوار هواپیما شدیم و رفتیم سمت مشهد ساعت 11:30 بود رسیدم فرودگاه مشهد و از اونجا هم به سمت هتل رفتیم .خدا رو شکر هتل سریع بهمون اتاق داد و ما رفتیم اتاق و وسایلمون رو مرتب کردیم بعد هم رفتیم ناهار خوردیم و رفتیم سمت حرم زیارت کردیم و نماز خوندیم .بعد از نماز هم رفتیم پروما مشهد ، جالب نبود . پروما خودمون بهتر بود و چون دنبال خرید نبودم طبقات دیگه هم برام جالب نبود . فردا صبح رفتیم صبحانه هتل رو خوردیم که نسبت به هتل کیش خیلی ضعیف بود بعد دوباره رفتیم حرم و اونجا بودیم نماز خوندیم و رفتیم دوباره هتل ناهار خوردیم و بعد از ناهار دوباره رفتیم حرم برای نماز و زیارت . بعد از نماز رفتیم سمت الماس شرق که اونجا برام جالب بود مغازه های جینگولک زیاد بود البته فقط زعفرون و رو بالشی گرفتم .و در روز آخر سفر بعد از صبحون وسایلمون رو جمع کردیم ، اتاق رو تحویل دادیم و ساکمون رو دادیم امانت هتل و رفتیم سمت حرم برای نماز ظهر بعد از نماز هم می خواستیم بریم جایی ناهار بخوریم و که دیگه دیر بود به خاطر همین به اصرار من رفتیم یه اشترودل خوردیم و ناهار رو تصمیم گرفتیم فرودگاه بخوریم . رسیدیم فرودگاه و ناهار رو در فست فود اونجا خوردیم و کارت پرواز و برگشت به سمت خونه و اما سخت ترین قسمت سفر جدا شدن از اون فضای روحانی بود که من خیلی دوست داشتم مخصوصا زیرزمین حرم که نزدیکتر به آقا هستی و حس میکنی واقعا امام رضا صدات رو میشنوه. انشالا قسمت همه بشه . شومری جونم مرسی که من رو بردی مشهد خیلی خوب و مهربونی انشالا که هر چی از امام رضا خواستی زودی بهش برسی .ماچ

/ 2 نظر / 13 بازدید
شومري

بگردم دور قشنگم كه اينقدر خوشگل مي نويسه[ماچ][قلب]