ولنتاین

امسال من برای اینکه شومری متوجه نشه من براش کادو گرفتم چند روز جلوتر رفتم براش کادو گرفتم و بهش دادم اما کادوهام عطر ، جای خودکاری موزیکال ، یه گلدون گل طبیعی خوشگل که شومری برد سر کارش ،اما چه جوری کادو رو دادم ،باحال بود. من با مامان و مهرداد (داداش بزرگم) رفتیم بیرون که برای شومری کادو بخریم بعد از خرید کادوها داداشی منو رسوند خونه و برای اینکه شومری رو شوکه کنیم من تو آسانسور موندم و داداشی رفت تو خونمون که شربتی رو که مامانم درست کرده بود رو بده، شومری هم فکر می کرد من بیرونم زبانچند دقیقه ای منتظر شدم بعد داداشی از شومری خداحافظی کرد و اومد بیرون .شومری هم در  رو بست، بعد من رفت زنگ رو زدم و پریدم جلو ، شومری رو سورپرایز کردمنیشخند. و اما شومری چی کار کرد بغل.شومری رو من بهش دیروز عصری زنگ زدم ببینم سر کار یا رفته برام کادو بگیره ،دفعه اول زنگ زدم گفت داخل اتاقش نبود منم شک کردم گفتم حتما داره برام کادو میگیره از خود راضیو می خواد لو نده ، برای اینکه مطمئن بشم چند دقیقه دیگه دوباره زنگ زدمبه من زنگ بزن و دیدم سکوت پس نتیجه گرفتم شومری سر کار و تو اتاقش ناراحت، منم به کارای خونه رسیدم و اما غافل از اینکه اون موقع شومری تو تاکسی بوده و کادوش رو خریده بوده و داشت میامده سمت خونه ، شاید یک ربع یا 20 دقیقه بعد شومری زنگ آپارتمان رو زد و اومد تو و دیدم کادو و کیک خریده  بود. و منم کلی ذوق کردم کادوی شومری یه پاپوش خوشگل و یه جای کلیدی کیتی قشنگ بود .شومری قصدش این بود که حسابی من رو سورپرایز کنه اما کلاس دانشگاه من زود تموم شده بود و برنامه های شومری انجام نشده بود و لی اشکال نداره شومری من همیشه آمدگی کادو گرفتن رو دارم مژه،خیلی دوست دارم مهربونمقلبماچ

/ 1 نظر / 12 بازدید
نازنین

سلام خانومی .ایام به کام باشه .احتمالا تا الان همسرت ذوق مرگ شده که نیومدی بنویسی