سفر به زنجان

چهارشنبه رفتم زنجان که مدرک اصلیمو رو برای ثبت نام دانشگاه بگیرم قطار قرار بود 7:30 بیاد که لطف کردن 8:30 اومدن و من کلی اعصابم خورد شد رسیدیم زنجان و سریع رفتیم دانشگاه و خدایا شکر زودی کارهامون تموم شد و من تونستم شومری رو ببرم رختشورخانه که از جاهای دیدنی زنجان برگشت هم سوار یه قطار بیخودی شدیم و که کلی سر و صدا داشت وقتی رسیدیم از راهآهن هم دربست گرفتیم تا خونه و ساعت 8 رسیدیم خونه و ساعت 9 هم هر دومون از بس خسته بودیم خوابیدیمنیشخند

/ 1 نظر / 16 بازدید
سمیرا مامان آنیتا

[نیشخند] الان که این قضیه دانشگاه رو گفتی یادم افتاد مدرکم دو سه ساله که حاضره و نرفتم بگیرم [نگران] گم شده آیا ؟