خصوصی

بار اول بکن بدون محدودیت ما با شکست مواجه شد و هیچ نی نی از توش در نیومد . و من یکشنبه برابر با 10 شهریور پریود شدم . حالا این ماه سعی دارم که حالش رو ببرم چون میدونم نه من مشکل دارم نه سعید و در نهایت خدا بهمون یه نی نی خوشگل میده . پس حالشو ببرم . دفعه قبل من فقط یه بار حال کردم . کلا اگر بخوای بگی من این ساعت بکنم یا نکنم نمیشه . البته شومری تو هم تقصیر داری خوب وظیفت رو انجام ندادی از شنبه شروع می کنیم و تو باید حسابی با من عشق بازی کنی تا من آماده بشم . اخم و تخم و بی حوصلگی ممنوع وکه من دپرس بشم . شنگول باش تو هم از این فرصتی که داری استفاده کن چون باردار بشم تا 9 ماه خبری نیستا شایدم بیشتر نیشخند پس حسابی حالشو ببر

/ 1 نظر / 2 بازدید
شومري

عسلم! خوشگلم! خيلي دوست دارم. هر چي تو بگي. هموني ميشم كه تو دوست داري. بوسسسسسسسسسسسسسسس